• KREVER MER REFLEKSJON: Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen har fått litt trangere rammer for å kunne drive petroleumsforskning. FOTO: Fred Ivar Utsi Klementsen

Petroleumsforskning kan være etisk uforsvarlig

Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke kan nås. Det er rådet fra de forskningsetiske komiteene til Universitetet i Bergen.