2013 ligger an til å bli det mest rasutsatte året de siste syv årene. Jernbaneverket regner med at tallet ender opp på 39 ras på Bergensbanen innen året er omme.

— Erfaringsvis får vi en del ras utover høsten også dessverre, sier kommunikasjonssjef Inge Hjertaas i Jernbaneverket.

Han kan ikke fortelle hvorfor antall ras blir så mye høyere enn målet.

— Det må vi se på ved årsslutt. Vi må se om vi tør å ha samme tøffe målet i 2014, når vi ikke nådde målet i år. Vi vet at ras vil skjer, men vi har som mål å redusere hyppigheten, sier Hjertaas.

Jernbaneverket kunne i går ikke gi en oversikt over hvor mange ganger togene har stanset i 2013, eller hva dette har kostet.

Stengt hele uken

Søndag kveld gikk et steinras mellom Mjølfjell og Myrdal øst for Voss som stoppet all togtrafikken over høyfjellet.

I går ble det klart at det kan ta lang tid før linjene åpner igjen. I dag skal klatrere opp i fjellsiden for å rydde og sikre. Siden må linjene ryddes og repareres, og Jernbaneverket tror ikke det vil gå tog her igjen denne uken. I mellomtiden settes det opp buss for tog på deler av strekningen. Informasjon finnes på NSBs hjemmesider.

Rastiltak

I år har Jernbaneverket hatt 10 millioner kroner til rastiltak, som kan være rasoverbygging, fangnett og stålkonstruksjoner som holder snøen på plass.

— Kraftige variasjoner de enkelte årene har i hovedsak med været å gjøre. Dette er et langvarig arbeid, sier Hjertaas.

— Hvordan er det å jobbe når du vet det kommer til å gå nye ras?

— Det er klart det er litt ekkelt. Likevel mener vi det er trygt å reise med jernbane i Norge, selv om det ikke er helt risikofritt å ta seg frem, verken på vei eller med bane.

Stansene fører til kostnader både for NSB, godstrafikken og Jernbaneverket, i tillegg til store ulemper for passasjerene.

- Har vært heldige

Ikke nok med at raset stengte toglinjene mellom Voss og Geilo. I går morges stoppet også alle togene mellom Bergen og Voss på grunn av en feil i kommunikasjonssystemet mellom togene og trafikksentralen. Etter noen timer var imidlertid strekningen åpen igjen.

Kjell Fuglehaug har pendlet mellom Voss og Bergen i 30 år. Han er med i en pendlerforeningen på Voss, som de engasjerte ikke har gitt noe formelt navn.

Fuglehaug er sterkt kritisk til hvordan NSB og Jernbaneverket driver jernbanen, men synes det blir vanskeligere å kritisere når det er snakk om ras.

— Ras er naturstyrt, og da blir det forferdelig vanskelig. Langs Bergensbanen og veiene er det mange rasutsatte strekninger, men får man ikke midler, står man der. Bergensbanen har stått stille i 35 år, sier han.

— Er du redd?

— Det nytter ikke å tenke på det, men jeg våger påstanden om at NSB og Jernbaneverket har vært heldige noen ganger. Skjer det noe på høyfjellet vinterstid, skal de slite hardt.

Fuglehaug forteller at det er sjelden ras fører til stans mellom Voss og Bergen, og at det da settes opp buss for tog.

— Det må vi tåle en og annen gang.

Viktig

Ordfører på Voss, Hans-Erik Ringkjøb, forteller at togstans har mye å si for reiselivet i bygden.

— Hvis man i tillegg blir usikker på om man kommer frem både med person og gods, er det uheldig, sier han.

— Gjøres det nok for å rassikre?

— Man kan vel aldri si at det blir gjort nok, men samtidig er det brukt mye penger på rasovervåking og -sikring. Det er positivt.

ras bergensbanen og flåmsbana.pdf