• FOTO: Ove Olderkjær

- Hørte rop om hjelp

Dykkere og luftambulanse ble sendt til Stord. Det ble hørt rop om hjelp fra et islagt vann.