• FOTO: Høvik Tor

Slutter uten ny jobb å gå til

Direktør Ketil Evjen i Bergen fengsel har sagt opp jobben sin. Samtidig forsvinner to andre direktører i store, norske fengsler ut portene.