• FOTO: Sævig Rune

Felles ferjekort

No blir det eit kort for alle ferjer på Vestlandet.