Buss krasjet med bil

Kollisjon på Blindheimsvegen i Åsane.