• TJENTE FETT: De 42 havneansatte fikk utbetalt 10.000 overtidstimer i 2007, kommer det frem i en granskningsrapport som skal presenteres i dag. Bergen og Omland Havnevesen har lenge vært preget av strid mellom grupper av de ansatte. FOTO: Rune Nielsen

Jobbet fem ganger mer enn lovlig

På én måned skal den havneansatte ha fått godkjent 233 timer overtid. Granskning konkluderer med at ansatte har utnyttet den løpske overtidsbruken til egen vinning.