Ras ved Odda

Tyssedalsvegen ble stengt, åpnet og deretter stengt igjen.