Styrer mot strid i retten

To grunneiere nekter å gi seg i kampen mot Statnett. Begge parter er forberedt på å ta rettsapparatet i bruk i striden om kraftlinjen i Hardanger.