1. januar 2010 skrev Knut J. Hauge i Zachariasbryggen AS og Bergen kommune under på en avtale om bygging av en reketrapp ved Zachariasbryggen. Kostnad på omtrent åtte millioner kroner, for prosjektering og bygging, skulle Hauge ta.

— Dette var en gave til kommunen i sin tid og Hauge har sagt til oss at han har til hensikt å bygge reketrappen i år. Vi har forholdt oss til disse lovnadene, sier byråd for kultur, næring og idrett i Bergen, Gunnar Bakke.

Men i september i år ble Zachariasbryggen AS slått konkurs.

— Den siste planen var at byggearbeidet skulle starte nå i høst, men så kom denne konkursen til Hauge. Før dette skjedde var det kun finansieringen som gjensto før trappen kunne bygges. Trappen er allerede ferdig regulert, sier Bakke.

Mange utsettelser

Dette er som sagt ikke første gang byggestarten til Reketrappen blir utsatt. Trappen ble første gang nevnt i en reguleringsplan i 2006. Da var det snakk om å bygge en enkel flytekai til cirka to millioner kroner. Men så ble kaien oppgradert til en fast installasjon forankret på pæler. Og siden sjøbunnen er fredet, måtte det flere undersøkelser til og godkjenning fra Riksantikvaren.

Rundt fire år senere, i januar 2010, ønsket Zachariasbryggen AS seg reketrappen, og foreslo overfor kommunen at de skulle betale for prosjektering og bygging. Dette sa kommunen ja til og en avtale ble underskrevet.

Men først i mai 2011 var prosjektet ferdig utviklet. Byggestarten ble satt til 1. oktober på grunn av det omfattende arbeidet på Strandkaien. Men da oktober kom, måtte de vente på godkjenning fra Riksantikvaren. Den kom først i februar i 2012.

En måned senere foreslo Hauge at byggestart ble utsatt til turistsesongen var over, noe Byrådet sa ja til. Torghallen var da fortsatt ikke helt ferdig, og enda en byggesak på Fisketorget kunne bli vel mye. Byggestart ble satt til medio september samme år. Men en avklaring fra Hordaland fylkeskommune utsatte byggestarten til over nyttår.

Prosjektert flere ganger

I september i fjor sa Knut J. Hauge i Zachariasbryggen AS at de fremdeles hadde et ønske om å bygge Reketrappen.

— Vi har prosjektert denne trappen flere ganger allerede på grunn av stadig nye krav, og har ferdig anbud på plass. Jeg tror det blir veldig bra når den kommer, og håper vi kanskje kommer i gang til våren. Både vi og kommunen ønsker å få på plass reketrappen, sa Hauge til Bergens Tidende da.

Han la heller ikke skjul på at det egentlig passet godt at byggestarten ble utsatt fordi Zachariasbryggen AS hadde en rekke uavklarte saker med leietakerne som måtte avgjøres rettslig først.

— Når det er over, kan vi begynne å tenke på reketrappen igjen, sa han.

Men i september i år ble altså Zachariasbryggen AS slått konkurs og byggestarten for Reketrappen ble utsatt nok en gang.

- Hakket mer frustrert

— Du kan si jeg er hakket mer frustrert i dag enn jeg var i september i fjor. Nå har vi dessverre også fått en konkurs, men det er for tidlig å si hva dette vil ha å si for gaven, sier Filip Rygg (KrF), byråd byutvikling, klima og miljø.

Rygg sier at dersom dette hadde vært et rekkefølgekrav i en reguleringsplan så hadde kommunen fulgt opp saken med kommunale jurister.

— Men når folk gir gaver, som reketrappen, kan man ikke gjør annet enn å takke, sier han og legger til:

— Vi registrerer også at det har vært krevende juridiske tvister alle disse årene rundt Zachariasbryggen og at det dessverre har vanskeliggjort en løsning for denne saken, sier Rygg.

Nå håper Rygg at de nye eierne får på plass Reketrappen.

— De har et løfte fra tidligere eiere jeg håper de vil innfri. En reketrapp vil også gjøre området rundt Zachariasbryggen svært attraktivt.

— Vi må ha troen på at Reketrappen kommer. Min oppfordring går derfor også til de nye eierne at de bygger Reketrappen, sier Gunnar Bakke.

PLAN: Dette er skissene for hvor Reketrappen eventuelt skal ligge.
Weglo Design plan & Landskap AS /grafikk@bt