Med snart hundre års historie i ryggen følte «Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl» en klar forpliktelse til å få skrevet et kvalifisert historieverk om skipets mangslungne historie. For rundt to år siden knyttet de derfor til seg bergenseren Dag Bakka jr. (63), en av Norges ledende maritime historikere, til å skrive boken. Mens bergensforlaget Bodoni Forlag fikk jobben med å produsere den.

Håpefull

— Stiftelsen er godt fornøyd med bokverket «Statsraad Lehmkuhl i hundre», som foreløpig er trykket i 3000 eksemplarer. Med det store engasjementet som bergenserne alltid har vist for «Statsraaden», tror jeg boken vil vekke interesse hos mange. Ja, jeg håper den kommer til å ligge under riktig mange bergenske juletrær i år, sier stiftelsens styreleder, Helge S. Dyrnes (68) fornøyd.

I bokens forord skriver Dyrnes blant annet at «Historien om Statsraad Lehmkuhl er et eventyr, og er beretningen om et stort og bredt engasjement for å ta vare på skipet, men også for å oppfylle mandatet: å gi unge mennesker seiltrening, gode opplevelser og personlig utvikling - gjennom mestring og samspill».

Mens forfatter Bakka jr. har lagt bak seg et omfattende researcharbeid, for å finne frem til både bildemateriale og seilskipets historie, omtrent år for år.

Oversiktlig

Blant mye annet, inneholder den store jubileumsboken en dobbeltsidet tegning av Bergens snart hundre år gamle stålbark «Statsraad Lehmkuhl», der samtlige 22 seil er opptegnet med både navn, plassering og størrelse på hvert enkelt seil. Til sammen kan byens stolthet briske seg med hele 2.026 kvadratmeter seil.

Også en rekke både gamle og nyere fotografier - som hver for seg forteller sin lille historie - er med på å krydre boken. Og sammen med kapitlene «De første skoleskip», «Keiserens skoleskip», «Statsraad Lehmkuhl», «Etterkrigstid», «I Hilmar Rekstens eie», «Gjenreisningen», «Det store løftet» og «Mot hundre», samt en fyldig appendiks, kan bokens lesere følge Bergens store stolthet, seilskipet «Statsraad Lehmkuhl«s mangslungne historie, side for side.