- Vi lyktes ikke med å gjøre de riktige risikovurderingene

Statoil presenterte i dag granskningsrapporten etter lekkasjen på Stureterminalen. En 17 år gammel elev ved Laksevåg videregående skole ble kritisk skadet.

Publisert:

STURETERMINALEN: På toppen av denne reaktoren skjedde ulykken. Foto: Tor Høvik

12. oktober ble fem personer som var på jobb på Stureterminalen sendt til Haukeland universitetssykehus etter å ha pustet inn den giftige gassen hydrogensulfid.

I tillegg ble en av brannmennene som var først på stedet også sendt til sykehus.

En elev på 17 år fra Laksevåg videregående skole ble kritisk skadet, og var i livsfare i flere dager etter ulykken. Han ble senere friskmeldt og utskrevet fra sykehuset.

I dag presenterte Statoil den interne granskningsrapporten fra hendelsen og tar kraftig selvkritikk.

Reddet av kollega

– Det er vårt ansvar å sørge for sikkerheten. Vi har ikke forstått risikoen godt nok i dette tilfellet, sa Jens Økland, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil på presentasjonen onsdag.

Han forklarte at Statoils egen granskning har klassifisert hendelsen rød 1, som er den mest alvorlige type hendelse.

– Én person kunne ha omkommet her hvis omstendighetene hadde vært annerledes, sa Økland.

Han understreket at sannsynligvis har raskt livreddende tiltak, iverksatt av andre i arbeidslaget, vært med på å redde livet til 17-åringen.

– Det kan ikke forventes at noen skal sette sitt eget liv i fare for å redde andres, men det skjedde her, sa Økland.

Kommunikasjonssvikt

I rapporten går det frem at det allerede tidligere samme dag som ulykken skjedde var kjent at det kunne være høy konsentrasjon av den giftige gassen på toppen av reaktoren.

Denne informasjonen var ikke blitt videreformidlet til det aktuelle arbeidslaget før de klatret opp leideren til toppen av reaktoren.

Da de fem arbeiderne kom opp, merket to av dem at noe var galt, men før de fikk kommet seg ned, hadde 17-åringen besvimt. Det var på toppen av reaktoren at det livreddende arbeidet ble igangsatt.

– Vi lyktes ikke med å gjøre de riktige risikovurderingene knyttet til denne reaktoren, sa Økland.

Økt antall hendelser

Konserndirektøren understreket at de har vært i tett kontakt med både de skadede, pårørende og Laksevåg videregående skole i etterkant av ulykken.

– Dette er en hendelse vi ser veldig alvorlig på. Denne og andre hendelser i høst, beskriver en utvikling vi ikke ønsker. Sikkerhet berører alle. Det er mitt ansvar at vi jobber systematisk for å forbedre dette, sa han under presentasjonen.

For selv om lekkasjen på Sture var den mest alvorlige, har det ikke vært den eneste hendelsen for Statoil i høst.

Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift, forklarte at de det siste året har sett en økning i alvorlige hendelser.

– Det skal være trygt å gå på jobb i Statoil og vi har satt i gang flere tiltak for å forsterke sikkerhetsarbeidet, sa hun.

Hun understreket at hvis det blir nødvendig, vil de stoppe nye prosjekter for å forbedre sikkerheten.

LES OGSÅ: Seks hendelser for Statoil på to uker

Brann på Statfjord A

Rapporten fra den andre hendelsen i høst som Statoil selv har gransket, ble også presentert på onsdag formiddag.

Dette var brannen i utstyrsskaftet til Statfjord A-plattformen 16. oktober.

Brannen oppsto i tetningsoljen rundt motoren i en pumpe i skaftet (en av føttene til plattformen).

Årsaken var at en aksling inne i bryteren til pumpen knakk, så da de trodde de hadde skrudd av pumpen, og lukket ventilene, fortsatte den å gå og dette skapte varmgang, røykutvikling og til slutt brann.

Brannen ble slukket av overrislingsanlegget, og nå har Statoil gått gjennom alle tilsvarende brytere og skiftet ut og fulgt opp der det var behov for det.

– Men det er viktig å understreke at vedlikeholdsopplegget var fulgt opp, men de hadde ikke sjekket den aktuelle akslingen, forklarte Øystein Arvid Håland, direktør for sikkerhet, sikring og bærekraft i utvikling og produksjon i Norge.

Statoils granskning konkluderer med at det aldri var fare for skader på personell, eller for storulykke.

Begge granskningsrapportene er nå sendt over til Petroleumstilsynet.

Publisert: