«At lege med ilden»

Amalie Skram (1846 – 1905). En stor forfatter som søkte sannheten om menneskers livsvilkår, og ble en mester i å skildre dem.

Publisert: Publisert:

AMALIE SKRAM: Oljemaleri av Amalie Skram, malt av Leis Scheledrupi 1882. Foto: LEIS SCHELDERUP

Amalie Skram ble født i Bergen 22. august 1846 og døpt Berthe Amalie Alver. Foreldrene hennes kom fra beskjedne forhold, men arbeidet for å bedre sine sosiale kår.

At faren, Mons Alver, gikk konkurs og reiste til Amerika da hun var 16 år, fikk avgjørende betydning for hennes liv. Amalie Skram hadde et usedvanlig vakkert utseende og ble gift to ganger, den første allerede som 18-åring. Med sin første mann, Bernt Ulrik August Müller, som var sjøkaptein, fikk hun oppleve eksotiske reiser til fremmede strøk.

Erfaringer fra disse reisene  satte sine merker i forfatterskapet, blant annet i sjøromanen To venner og ekteskapsromanen Forrådt.

Amalie Skram. Gammel tegning.

Les også

Amalies Hage er en oase

Ekteskapet holdt ikke. Amalie Skram fikk et psykisk sammenbrudd og ble innlagt på sykehus i en periode. Hun flyttet østover og hennes første fortellinger ble publisert der. Allerede da var hennes skarpe kritikk av sosial nød og store forskjeller i levekår tydelig i forfatterskapet. Sammen med Alexander Kielland og Jonas Lie la hun grunnen for en moderne romanform med realistisk skildring av karakterer, miljø og tid. Amalie Skram knyttet seg til en naturalistisk litterær retning som også karakteriseres ved å fremstille, mennesker som produkt av arv og miljø. Derfor vekket Amalie Skrams litteratur både debatt og harme. Vi kan gjerne si at hun turte ”at lege med ilden”

På SOKKEL: Amalie Skram statuen på Klosteret. Foto: Rune Meyer Berentsen

Hun giftet seg med den danske forfatteren Erik Skram og flyttet til København i 1884.

Der fortsatte hun sitt forfatterskap med stor intensitet og skrev sitt hovedverk Hellemyrsfolket, der fattigfolks trøstesløse tilværelse i Bergen på 1800-tallet er skildret med nådeløs realisme. Det tok 11 år å fullføre de fire bindene i romansyklusen.

Senere skrev hun de to sykehusromanene Professor Hieronimus og På St- Jørgen ut fra egne erfaringer fra opphold på sinnssykehus i København. Også disse bøkene vakte oppsikt fordi de tok et oppgjør med maktmisbruk og løgn i datidens psykiatriske behandling, den andre med et mer humant ansikt enn den første.

Hun ble skilt fra Erik Skram, og hadde det svært tungt og var mye syk de siste årene av sitt liv.  Amalie Skram fikk to sønner i første ekteskap og en datter i det andre.

Amalie Skram var en mester i å skildre menneskesinnet. På en kladdelapp hun etterlot seg sto det:

«En menneskesjel er en klode, som uantastelig svever om i universet, det endeløse, uendelige, evige.»

SGHNERT: HR. OG FRU GRÖNVOL FRA AMALIE SKRAM, STÅR DET MED SKRAMS HÅNDSKRIFT PÅ DETTE SÅKALTE KABINETTFOTOGRAFIET. HR. GRÖNVOLD VAR TROLIG EN AV MALERBRØDRENE BERNT ELLER MARCUS. Foto: NN

Kilder: Irene Engelstad i Norsk biografisk leksikon. 2009. Nettutgave

Elisabeth Aasen i Bergenske kvinner fra Sankta Sunniva til Karine korgekone. Pax 2006

Publisert: