Barselkvinner minst fornøyd med Haukeland

Haukeland kommer dårligst ut i landet i en undersøkelse om barseltilbudet.