• SAMARBEID: I oktober besøkte sentralbanksjef Øystein Olsen Finance Innovation. FOTO: Eirik Brekke

Bank-samarbeid får nye midler i kampen mot Facebook og Google

Finance Innovation, den nye bankteknologi-klyngen i Bergen, får NCE-status. Det vil si at de får mer penger til å utvikle ny teknologi, som for eksempel Vipps.