Om kvinner, kvotering og korte dager

Markante, erfarne kulturpolitikere og filmkvinner vil ha flere medsøstre på rulleteksten i norsk film. De er enige om ett virkemiddel: Kortere arbeidsdager.