Skipsreder satser på tabbeforsikring

Tor Johan Stuve vil at Vesta skal ta regningen dersom han blir dømt til å betale inntil 70 millioner kroner i erstatning. Nå saksøker han forsikringsselskapet.