Sprinkleranlegget var avslått

Det utbrente bossanlegget i Drotningsvik hadde sprinkleranlegg montert. Men hvorfor var anlegget avslått?