Slår ring rundt kurdisk klassekamerat

Lærarar og elevar ved U. Pihl slår ring rundt den 18 år gamle kurdaren Rêzan Bercin, som har fått avslag på søknaden om asyl. Norske styresmakter vil sende han tilbake til Tyrkia.