Fann pengar og sko hos ransmistenkt

Politiet fann 30.000 kroner og eit skopar då dei i dag ransaka bustaden til mannen som er sikta for ranet på 82 år gamle Julius Leirmo i Luster.