Tomme rom i hospitsene

I julens herberge var det stuvende fullt. Det gjelder ikke i Bergen. Flere av hospitsene som har avtale med kommunen, sliter med lavt belegg og ubrukte senger.