Bak Bryggen i Bergen

Bak tusser og troll og elger og norske flagg og dill og dall og alt turister måtte ønske seg, skjuler Bryggen et helt annet liv. Et kunstnerliv.