Skylder på institusjonene

Bufetat avviser at tilbudet for ungdommer som tvangsplasseres ikke er et godt nok.