- Bogsnes mistet kontrollen

Helse Bergens underskudd i 2005 er dobbelt så stort som budsjettert. — Bogsnes mistet kontrollen, sier Rune Skjælaaen (Sp).