• FOR OG IMOT: Kjell Alvheim har både vore med og hjelpt Lars Sponheim til makta, og seinare freista å vippa han av pinnen.<br/>Foto: BJØRN ERIK LARSEN

Sponheims utfordrar til tinget

Øygardsstrilen Kjell Alvheim (60) er mentalt budd på å vippa Lars Sponheim ut av Stortinget. Han vil ha meir entusiasme og ein klårare sosial profil i Venstre.