Held truleg fram med hesteskyssen

Sterke støtteerklæringar frå reiselivsnæringa gjer at det truleg blir hesteskyss til Briksdalsbreen også i framtida.