- Visste ikke hva lokalene skulle brukes til

Direktøren som sto ansvarlig for byggingen av Vitalitetssenteret vil ikke ta ansvaret for problemene som er oppstått i ettertid.