Tørkeloft

Når museets flagg skal tørkes er det godt å ha stor takhøyde.