– IA-avtalen svært mislykket

Jens Stoltenberg hamrer løs på IA-avtalen. Han beskriver den som svært mislykket.