Fengsel for nabotrusler

Det begynte med en gjerdekrangel, og har til nå resultert i over 100 politiutrykninger. Nå må den ene naboen i fengsel – for å skjønne alvoret.