Vannprøver etter syrelekkasje

TORO vil foreta analyse av Arna-elven etter dagens syreutslipp fra fabrikken.