Krev erstatning etter flyktning-nei

Eigedomsinvestor Dag Handeland frå Kvinnherad trugar Etne kommune med erstatningssøksmål etter at kommunen brått trekte seg frå eit flyktningebustadprosjekt på Handelands eigedom i Etne sentrum.