Edens hage duftet tørrfisk

Ingen vet hvem som malte dem, ingen vet hvem oppdragsgiveren var, ingen vet når og hvorfor de ble malt - og dessuten er det meste av dekorasjonene forsvunnet.