Fusjonen kan parkere her

Spørsmålet om parkering kan avgjøre om Konkurransetilsynet vil tillate en fusjon mellom Gaia og HSD.