Fikk rapportene for sent

– Styret kjente ikke innholdet i rapportene før etter at fusjonen var vedtatt, sier styremedlem Lisbeth Axelsen.