Til damer som har sett bedre dager

Er du en blakk, men genial skuespiller? Er du enke etter en farmasøyt eller barn av en avdød glassmester? Da finnes det håp.