Ingen dobbeltstemme for dommar

Etter at ein av lekdommarane i Anne Slåtten-saka måtte vike sete torsdag, opplyste rettsformann Terje Mowatt at han ville få dobbeltstemme ved eventuell stemmelikskap rundt skuldspørsmål og straffeutmåling.