Avlyser vinteren i vest

Forskarane trur på grøn vinter. Nordsjøen fungerer som ein omn, og varmar opp landet.