Utrykning til Stadionveien

Det er meldt om kraftig røykutvikling på et kjøkken i Stadionveien.