Ese vedtar bot på 30.000

Tidlegare politimeister i Sogn og Fjordane, Kjell Ese, vedtar bota han fekk for å ha vore påverka av alkohol i teneste.