Vegvesenet seier opp avtale om tunnelvarsling

Statens vegvesen har sagt opp avtalen om direktevarsling av ulukker i 62 tunnelar i Sogn og Fjordane. Brannsjefane i tunnelkommunane reagerer kraftig.