Merker grunnen som Rocknes kan ha gått på

"Rocknes" kan ha skrapt mot undervannsrevet som ligger nord for fyrlykten på Revskolten. Kystverket skal nå merke grunnen, som ble oppdaget i 1997.