Kommunar på kanten av lova

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane meiner fleire av kommunane i fylket ligg i grenseland til å bryte norsk lov.