Med hjertet i Stoltzen

Det begynte med korte spaserturer i Fjellveien, fortsatte med dristigere vandringer til Starefossen og Fløyen. Tirsdag var dagen kommet for manndomsprøven - selveste Stoltzekleiven.