Storfangst av tyvfisket hummer

Politiet og Statens Naturoppsyn gjorde storfangst av ulovlig fisket hummer i Hardangerfjorden onsdag. I alt 30 ulovlige redskaper ble beslaglagt. 18 fine hummer ble sluppet tilbake i fjorden.