E-post til alle skuleborn

Alle dei 2700 elevane i grunnskulen i Stord kommune skal få sin eigen konto i kommunen sitt datasystem, og si eiga e-postadresse.