Frå skam via oppreising til gløymsle

Han vart dømt i ei av dei største utuktssakene i norsk rettshistorie, ei sak som så vart tabuisert. Men han fekk oppreising som diktar og kritikar. No kjem biografien om Ragnvald Skrede.