Kampen om Vangsgata

Nylagt asfalt er skoren opp att i Voss sentrum, og gravemaskinene tek nye jafs av grusen under. Igjen.