Kjøpt i bekjentskapskretsen

«Skandi Beta» ble kjøpt i president Magnus Stangelands bekjentskapskrets på Austevoll i fjor vår.