Inntektene øker med 60 prosent

Med helautomatisk bompengering vil inntektene øke med mer enn 60 prosent.